Close Window


Waspadai penipuan melalui e-mel BERITA TERBARU

*** Penipuan terbaru melalui e-mel mampu mencuri nama pengguna dan kata laluan anda

Sila maklum bahawa sedang tersebar sekarang penipuan melalui e-mel yang disebarkan melalui Internet.  E-mel sebegini  mengandungi pautan ke tapak web palsu yang memuaturun penjejak penekanan kekunci yang kemudiannya mencuri nama pengguna dan kata laluan apabila anda mengakses tapak perbankan internet. Sila padamkan e-mel yang sedemikian apabila diterima dan jangan buka pautannya.***

Baru-baru ini Macquarie Bank dan bank lain telah menjadi menjadi subjek untuk permintaan palsu melalui e-mel tersebut.  E-mel telah dihantar kepada banayak individu oleh pihak yang mendakwa bahawa mereka merupakan wakil Macquarie.  Dalam beberapa kes, nama sebilangan eksekutif kanan kami telah digunakan. E-mel baru-baru ini kononnya memberitahu penerima tentang kemenangan loteri di luar negara atau layak sebahagian daripada harta warisan yang besar.  Ini merupakan variasi darpada “Surat Nigeria” atau penipuan dalam bentuk bayaran muka.

E-mel lain meminta maklumat peribadi seperti PIN atau kata laluan dan mengandungi pautan ke tapak web yang palsu, tetapi kelihatan asli. Macquarie, sama seperti kebanyakan bank lain, tidak akan meminta pelanggan untuk mendedahkan kod akses Macquarie atau kata laluan untuk akaun mereka.  Macquarie Bank dan eksekutifkanankami tidak mempunyaikaitandengan penipuan ini.  E-mel ini merupakan penipuan dan telah dilaporkankepada pihak yang berkuasa yang berkaitan.

Apa yang harus anda lakukan jika anda menerima pertanyaan  

Jika anda menerima e-mel sedemikian atau apapun yang dicurigai berkaitan dengan kegiatan penipuan berkenaan dengan Macquarie, sila jangan balas. Segera hubungi kami dengan e-mel ke Report_scams@macquarie.com. Sekiranya mungkin, kirimkan e-mel yang dicurigai itu sebagai lampiran, dan tidak ‚forward’, kerana ini membantu dalam mengenalpasti penulis dan puncanya.

Apa yang sedang dilakukan oleh Macquarie tentang hal ini?

Kami memandang serius tentang penipuan ini. Semua penipuan yang kononnya mempunyai kaitan dengan Macquarie akan dikirimkan kepada pihak yang berkuasa yang berkaitan untuk dijejaki dan disiasat. Macquarie sedang bekerjasama dengan yang lain dalam industri ini dan pihak berkuasa untuk menghentikan kegiatan penipuan ini. Usaha ini termasuklah bekerjasama secara lintas  jurisdiksi untuk menutup tapak web, alamat e-mel dan nombor telefon yang digunakan oleh pihak yang menipu.

Bagaimanakah anda boleh mencegah daripada tertipu?

Untuk waktu terdekat, perlindungan terbaik untuk anda sebagai pelanggan dan orang awam, ialah dengan mengikuti peraturan berikut:

  • jangan akses tapak Macquarie online daripada pautan didalam e-mel, terutamanya tapak yang mengkehendaki maklumat peribadi (kod akses dan kata laluan Macquarie).  Selalulah taipkan sepenuhnya alamat ke tapak web
  • Apabila menggunakan perbankan internet, periksa lambang mangga (pastikan ianya terkunci) di sudut kanan bawah penyemak imbas anda
  • Pastikan komputer anda sentiasa mempunyai perisian anti-virus dan firewall terbaru
  • Jangan pedulikan dan sila padamkan spam, e-mel rantai dan e-mel sampah (junk mail)
  • Pastikan kata laluan anda kekal sulit. Gantilah kata laluan anda selalu.
  • Selalulah periksa kegiatan akaun anda secara untuk mengenalpasti transaksi yang tidak diizinkan
  • lindungi maklumat peribadi anda sentiasa.  Berwaspadalah terhadap penipuan. Untuk maklumat lebih lanjut tentang penipuan dan cara untuk melindungi diri anda, kunjungilah FIDO, bahagian pengguna di tapak web Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) www.fido.asic.gov.au atau www.scamwatch.gov.au.


  Maklumat penting
© 2002-2007
 

Selain daripada Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL), mana-mana anak syarikat Macquarie yang disebutkan pada laman ini adalah bukan badan yang diberi kuasa menerima deposit menurut Akta Bank dan Institusi Kewangan Malaysia 1989 (Akta 372) atau Akta Perbankan 1959 (Commonwealth of Australia).  Kewajipan anak syarikat tersebut tidak merupakan deposit atau liabiliti lain MBL.  MBL tidak menjamin atau memberi pengesyoran berkenaan dengan kewajipan anak syarikat tersebut, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.