Panduan perhubungan   Peta Laman   Laman yang berkaitan  
Malaysia middle banner
   Laman utama      Tentang Macquarie      English  

Kerjaya

Di Macquarie, kami merekrut individu-individu berbakat dan menggalakkan mereka untuk merealisasikan potensi mereka. Ini dilakukan dengan mewujudkan suasana keusahawanan yang menghargai kreativiti dan inovasi.

Kegiatan kami di Asia terus menumbuh, dengan mengembangkan bisnes yang sedia ada, membentuk usahasama dengan rakan-niaga tempatan dan menerusi perolehan. Dengan hampir 2400 kakitangan di Asia, kami mempunyai pejabat di China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepun, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan dan Thailand.

Terdapat peluang pekerjaan dalam:

  • Kewangan Korporat Syarikat dan perkhidmatan nasihat
  • Khidmat pasaran modal ekuiti
  • Broker saham dan kegiatan penyelidikan institusi
  • Terbitan ekuiti dan keluaran berstruktur
  • Kegiatan perkhidmatan kewangan hartanah
  • Keluaran kewangan
  • Pembiayaan pajakan dan aset
  • Perbendaharaan dan komoditi

Untuk melihat peluang pekerjaan semasa kami, sila ke www.macquarie.com.au/careers.

   Maklumat penting
© 2002-2008 Kumpulan Macquarie
 

Selain daripada Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL), mana-mana anak syarikat Macquarie yang disebutkan pada laman ini adalah bukan badan yang diberi kuasa menerima deposit menurut Akta Bank dan Institusi Kewangan Malaysia 1989 (Akta 372) atau Akta Perbankan 1959 (Commonwealth of Australia).  Kewajipan anak syarikat tersebut tidak merupakan deposit atau liabiliti lain MBL.  MBL tidak menjamin atau memberi pengesyoran berkenaan dengan kewajipan anak syarikat tersebut, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.